สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ดร.กรีฑา สุขทั่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณาจารย์ ในสาขาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถนำออกไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ณ อาคาร RUS B  8 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ข้อมูล/ภาพ: สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.819018700223767

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


157 ครั้ง