คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่19 “Transformation : The New Paradigm of Engineering Education”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่19

Transformation : The New Paradigm of Engineering Education”

ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ “Transformation : The New Paradigm of Engineering Education” จัดโดย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อยกระดับความสามารถสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิตนักศึกษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล/ภาพ: จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820342350091402&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


102 ครั้ง