กีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

กีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

เมื่อวันอาทิตย์ที่  24 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดแข่งขันกีฬาภายใน “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 ประกอบไปด้วยกีฬาหลายชนิด ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง  และกรีฑา โดยมีนักกีฬาจาก 6 คณะ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์                                                                              

       ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


113 ครั้ง