กิจกรรม Home Room ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม Home Room ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

         วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้ อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Home Room ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ทุนนี้..เพื่อน้อง ครั้งที่ 2  จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล สุขชนะ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสโมสรนักศึกษาศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมฯ เพื่อให้นักศึกษาได้พบผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ณ ห้องสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ห้องประชุมเธียร์เตอร์) ชั้น 3 อาคาร 32 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูล: งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840831178042519&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


41 ครั้ง