กิจกรรม Home Room และมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

กิจกรรม Home Room และมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้ อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Home Room ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ทุนนี้..เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการนวัตกรจิตอาสา โดยมี รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสโมสรนักศึกษาศูนย์สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเพื่อให้นักศึกษาได้พบผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุม

ข้อมูล/ภาพ: งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.845496894242614&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


38 ครั้ง