คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนทางการศึกษาและศิษย์เก่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนทางการศึกษาและศิษย์เก่า

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนทางการศึกษา และศิษย์เก่า ในกิจกรรม ทุนนี้...เพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 มอบให้นักศึกษาที่เรียนดี กิจกรรมเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษาที่เสียสละเวลาช่วยเหลืองานคณะฯ ณ อาคารราชมงคล 36 ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล/ภาพ: งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851311023661201&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


38 ครั้ง