พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ CYBERNET SYSTEMS

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ CYBERNET SYSTEMS

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล สุขชนะ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Mr.Arnie  Cheng Managing Director, CSMY และ Mr.Takashi Sakakibara Director and Chief Operating Officer, CSMY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการร่วมมือในการเผยแพร่โปรแกรมและจัดสัมมนาร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยจะได้สิทธิ์ในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้ในราคาพิเศษ ณ RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูล/ภาพ : ดร.ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี
จัดทำ สำนักงานคณบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851836596941977&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


56 ครั้ง