ราชมงคลสุวรรณภูมิ ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายภูริทัต อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ด้านการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ด้านการผลิตรายการ RUS Channel และการประชาสัมพันธ์ผ่านการใช้ Line Oa เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : พิพัฒน์ , นงทฉัตร  / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

 

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


97 ครั้ง