ติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

ติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

       ภาพ :หัตถ์เทพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


114 ครั้ง