9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14

9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2  พฤศจิกายน 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 ซึ่งในปีนี้จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบรอบ 700 ปี ให้มีความยิ่งใหญ่และมีสิริมงคล โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เจ้าอาวาสวัดโตนดเตี้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       

                                                                                                          จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=771790851420230&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


48 ครั้ง