ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

              เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล สุขชนะ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบรางและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อคณะกรรมการในการประเมินและคัดเลือกผลการปฏิบัติงานสหกิจไปแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                               ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.774735994459049

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


75 ครั้ง