ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566  อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 พร้อมให้ปัจฉิมโอวาทนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณคมกฤษ  ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสรฐัช สุงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท จีเนียสกรุ๊ป จำกัด บรรยายพิเศษ หัวข้อ การงาน & การเงิน ที่ควรรู้สำหรับวัยเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับมอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท สำหรับนักศึกษาศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราและคุณนัฐพล จิตรีโภชน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงาน จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ มีสถานประกอบการ เข้าร่วมเปิดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและให้คำแนะนำปรึกษาวิธีเขียนเรซูเม่สมัครงาน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ ร่วมเปิดบูธประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


81 ครั้ง