คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์

เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์, สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

ข้อมูล/ภาพ : งานพัฒนานักศึกษา จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865453138913656&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


35 ครั้ง