คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานนิทรรศการ “Air Rail and Logistics Expo 2023” ณ จังหวัดขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้าร่วมงานนิทรรศการ “Air Rail and Logistics Expo 2023” ณ จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ อาจารย์แม็ค บุญเพ็ญศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ เข้าร่วมงานนิทรรศการ“Air Rail and Logistics Expo 2023” ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดงาน ครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ได้มีพื้นที่เสวนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ขยายเครือข่ายให้บูรณาการครอบคลุมทั้งในมหาวิทยาลัย และโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในงานยังได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนได้ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ให้กับผู้เข้าร่วมงานฯ

ข้อมูล: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.867944555331181&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


39 ครั้ง