จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิ

จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิ

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้าน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพักนักศึกษาและสวนธรรมรวมใจระลึกโปรดเกล้า และซ่อมแซม ทาสี โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์กีฬา จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาจากชมรมเซฟตี้ ชมรมหันตราวาเลนเทีย ชมรมเดอะเพาเวอร์อ็อฟกรีน และชมรมมูฟวิ่ง ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                          

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.784964240102891

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


27 ครั้ง