ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี คุณสามารถ วัฒนวิจิตร และคุณพัฒนา กันอำพล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 5 ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล : นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871150665010570&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


25 ครั้ง