โครงการวิศวะ สถาปัตย์ รักษ์ธรรมะ กิจกรรมที่ 2 ทำความสะอาดลานวัดและปล่อยปลา

โครงการวิศวะ สถาปัตย์ รักษ์ธรรมะ กิจกรรมที่ 2 ทำความสะอาดลานวัดและปล่อยปลา

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวิศวะ สถาปัตย์ รักษ์ธรรมะ กิจกรรมที่ 2 ทำความสะอาดลานวัดและปล่อยปลา เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วัดท้ายเมือง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล : งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871210261671277&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


27 ครั้ง