คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตแก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล/ภาพ: งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872319118227058&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


26 ครั้ง