ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “สัปดาห์วัฒนธรรมภาพยนต์ฝูเจี้ยน – อาเซียน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “สัปดาห์วัฒนธรรมภาพยนต์ฝูเจี้ยน – อาเซียน

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566  ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดีและอาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมงาน “สัปดาห์วัฒนธรรมภาพยนต์ฝูเจี้ยน – อาเซียน ที่แรกในประเทศไทย” เป็นการคัดเลือกภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมจากมณฑลฝูเจี้ยนมาฉายในประเทศไทย ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนจีน ในประเทศจีน และคนไทยเชื้อสายจีน ในประเทศไทย ที่มีมาแต่ยาวนาน โดยมีการนำภาพยนตร์มาเป็นสื่อกลางการสื่อความหมายของการเชื่อมสายใยพี่น้องระหว่างไทยและจีนให้มีความก้าวหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ไปพร้อม ๆ กัน ณ โรงภาพยนต์ เฮ้าล์สามย่าน ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร

                จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


69 ครั้ง