ราชมงคลสุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

ราชมงคลสุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  อาจารย์เฟื้องลดา ชมชื่น พร้อมด้วยอาจารย์สุขุม คงดิษ อาจารย์จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์ฐ์ อาจารย์พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และบุคลากร ร่วมกับกองกลาง งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อแนะนำหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยมีนายกรเอก มีสมบัติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


57 ครั้ง