ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566  อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวศุภมาส  อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง อว. ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดพรหมนิวาส ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรรอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                      จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


62 ครั้ง