ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชิญถุงพระราชทาน การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงครัวพระราชทาน การให้บริการตัดผม การให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน และการแสดงดนตรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ ลานจอดรถ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                         ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.787638626502119

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


23 ครั้ง