ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2566

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2566

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยการจัดกิจกรรมสภากาแฟ เดือนละ 1 ครั้ง เกิดการพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประสานงานการบูรณาการร่วมกัน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                               

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.789060019693313

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


22 ครั้ง