ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 นายสัตวแพทย์สถิต อรุณแสง รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ ฯพณฯ อาลุนไซ สูมมะลาด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหารสมาชิกสภาแห่งชาติและสำนักงานนายกรัฐมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยคณะได้มีการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตร การสาธิตการผสมเทียมโค การล้มโคการแสดงฟาดแส้คาวบอย และนำเสนอผลิตภัณฑ์จากการให้บริการวิชาการเพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ณ บริเวณแปลง 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                                                  

                                                                                   ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.790740419525273

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


21 ครั้ง