ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV)

ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV)

เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) มาให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นแผนเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข ในการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 หรืออายุ 11 – 20 ปี ทั้งนี้มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทยที่อายุน้อยกว่า 45 ปี โดยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบติดเชื้อมาก่อนอยู่ระหว่างร้อยละ  93 – 95 ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 ชั้น 1 อาคาร 27 RMUTSB Sports Center มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                            

                                                                                         ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.791646139434701

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


17 ครั้ง