ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาออกค่ายพัฒนาโรงเรียนโรตารี่ 1 จังหวัดราชบุรี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาออกค่ายพัฒนาโรงเรียนโรตารี่ 1 จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 - วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 อาจารย์สุวัฒน์ สกุลชาติ และว่าที่ร้อยตรีวิกร วงษ์เสถียร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาชมรม HUNTRA VOLUNTEER ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนา และแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนโรตารี่ 1 จังหวัดราชบุรี โดยได้มีการแจกอุปกรณ์ การเรียน ขนม เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และยังช่วยซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างรอบอาคารเรียนและได้เปลี่ยนสวิตช์ไฟใหม่ให้โรงเรียน 6 จุด เปลี่ยนหลอดไฟรวม 33 หลอด และได้ทำการเปลี่ยนสายไฟพร้อมอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดที่ห้องสุขา ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งทาสี เพื่อความสวยงาม ณ โรงเรียนโรตารี่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

                                                            ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.793246972607951

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


18 ครั้ง