ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “ธัญบุรีเกมส์”  

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “ธัญบุรีเกมส์”  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 และการจัดกิจกรรมองค์การนักศึกษา “ธัญบุรีเกมส์” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

                                                                                           จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.793390949260220

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


18 ครั้ง