ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ พร้อมด้วยนางสาวศุภรดา ฐิติวีรกุล งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสัมมนาสร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายในเชิงรุก เขตสุขภาพที่ 4 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์วิธีการขับเคลื่อนก่อให้เกิดความรู้ใหม่เกิดการต่อยอดแนวคิด สามารถนำไปประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


17 ครั้ง