คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตแก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล/ภาพ: งานพัฒนานักศึกษา จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.881201087338861&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


14 ครั้ง