โครงการ “วิศวกรรู้ทันสร้างสรรค์ สื่อดิจิทัล” ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์นนทบุรี

โครงการ “วิศวกรรู้ทันสร้างสรรค์ สื่อดิจิทัล” ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์นนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ“วิศวกรรู้ทันสร้างสรรค์ สื่อดิจิทัล” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากคุณอรรพล ไพวัน เป็นวิทยากรในหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพและการสร้างสื่อในยุคดิจิทัล และภายในกิจกรรมมีการประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ สื่อดิจิทัล หัวข้อ“วิศวฯ-สถาปัตย์ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี  ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมราชมงคล 36 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล : งานพัฒนานักศึกษา จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.884865703639066&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


16 ครั้ง