คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนของคณะฯ แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล/ภาพ: งานพัฒนานักศึกษา  จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.890738043051832&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


17 ครั้ง