โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต “สู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21” ศูนย์นนทบุรี

โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต“สู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21” ศูนย์นนทบุรี

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต“สู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21”ศูนย์นนทบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากคุณวรยศ บุญทองนุ่ม (คุณแพท นักร้องนำของวง พาวเวอร์แพท (POWER PAT)) เป็นวิทยากรร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต“สู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21” เพื่อให้นักศึกษาได้แนวคิด ทักษะในการดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น  3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

ข้อมูล : งานพัฒนานักศึกษา จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.889329163192720&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


19 ครั้ง