ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวชวนพิศ  เปรมกมล หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรในงานดังกล่าว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ตำบลประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                         

ภาพ : / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


18 ครั้ง