ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม “ธารน้ำใจสู่น้อง”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม “ธารน้ำใจสู่น้อง” 

เมื่อวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2566 อาจารย์สินมหัต ฝ่ายลุย พร้อมด้วยอาจารย์วิษณุ แฟงเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาชมรม Flying Design Club จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนา และแบ่งปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนโรตารี่ 1 จังหวัดราชบุรี โดยการอบรมเครื่องบินพลังงานยาง ให้กับน้องๆ นักเรียน รวมทั้งทาสีเครื่องเล่น ห้องน้ำ  และมอบสีพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างที่เหลือให้กับทางโรงเรียนไว้ใช้งานต่อไป ณ โรงเรียนโรตารี่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


23 ครั้ง