ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “นนทรีเกมส์ 2567”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “นนทรีเกมส์ 2567”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวชวนพิศ  เปรมกมล หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมประชุมผู้แทนสถาบันการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันและแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” พร้อมมอบต้นลีลาวดี ต้นไม้ประจำมทร.สุวรรณภูมิ ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ ห้องคอนเวนชัน ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัดพระนครปฐม                                     

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา/ จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


21 ครั้ง