ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสาน “รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสาน “รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม”

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2566  นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “รักษ์ผ้าไทยสานสายใยวัฒนธรรม” ประจำปี 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการรักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยด้วยการแต่งกายสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วกัน โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ภาพ/จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


20 ครั้ง