จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิ ทำบ้านให้น่าอยู่

จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิ ทำบ้านให้น่าอยู่

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัส นุชนารถ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และที่ปรึกษาชมรมปันยิ้ม พลังใจ พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้าน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยดูเป็นระเบียบและสวยงาม จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาจากชมรมปันยิ้ม พลังใจ ณ ฟาร์มเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา      

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา /  จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=790738612858787&set=pcb.790739899525325

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


16 ครั้ง