ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายหัตถ์เทพ มัตติตานนท์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการยกระดับและขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับทราบแนวทางนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร (2) ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : สำนักงานพาณิชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=789655512967097&set=a.789656452967003&locale=th_TH

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


13 ครั้ง