ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ “วันเต็มใจ” ปลูกฝั่งจิตสาธารณะให้สังคม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ “วันเต็มใจ” ปลูกฝั่งจิตสาธารณะให้สังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการเต็มใจ ปีที่ 1 และงานแถลงข่าว ปีที่ 2 “ร่วมใจไทย 72 ล้านซีซี เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา” เป็นโครงการประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งหวังปลูกฝั่งจิตสาธารณะในด้านการให้และการเสียสละให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยการลงมือทำกิจกรรมรณรงค์ให้คนมาบริจาคโลหิตด้วยตนเอง จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและมูลนิธิดั่งพ่อสอน ณ ห้องสกุณตลาบอลรูม โรงแรมเพ็นนินซูลา กรุงเทพฯ

ภาพ : FB : เต็มใจ , กองพัฒนานักศึกษา /  จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=790745709524744&set=pcb.790746432858005

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


19 ครั้ง