ราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ Dek67 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ Dek67  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และกองกลาง งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ในการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ “GUIDANEC OF THE GALAXY”  เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ณ โดมกีฬา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=792749815991000&set=pcb.792757235990258

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


34 ครั้ง