ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่าย สออ.ประเทศไทย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่าย สออ.ประเทศไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2566 และเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “โครงการรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และรับฟังปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการโครงการ ASAIHL Thailand Outstanding Achievement Award 2023 เรื่อง “ทัศนคติและคุณค่า (Attitude & Value) หัวใจสำคัญของอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=796652675600714&set=pcb.796656005600381

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


42 ครั้ง