ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะ คบอ.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะ คบอ.

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ที่ปรึกษา คบอ. และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมคณะกรรมการที่เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ณ ลานโบราณสถานวัดไตรตรึง ภายในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก พร้อมศึกษาเยี่ยมชมประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา และวัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=796432662289382&set=pcb.796440652288583

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


62 ครั้ง