ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือก่อตั้งศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียนเจียเกิง ประจำประเทศไทย พัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ส่งเสริมการศึกษาอาชีวศึกษาสู่เวทีโลก

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือก่อตั้งศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียนเจียเกิง ประจำประเทศไทย พัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ส่งเสริมการศึกษาอาชีวศึกษาสู่เวทีโลก

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียนเจียเกิง (ASEAN Jia Geng Vocational Education Center) ประจำประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเทคนิคจี๋เหม่ย และบริษัท โอเพ่น เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด โดยมีคุณเฟิง จุนหยิง อุปทูตฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คุณจ้าว หลีปิง ผู้อำนวยการและเลขาธิการวิทยาลัยเทคนิคจี๋เหม่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.วิชิต ลอลือเลิศ ประธานสมาคม ครูจีน คุณจ้าว หมิงกวง ประธานบริหารสมาคมส่งเสริมธุรกิจไทยอาเซียน+6 และหัวหน้าผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะอาจารย์และนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เขตเหนือ) เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในระยะยาว ยกระดับศักยภาพและคุณภาพการศึกษาตามจุดประสงค์ของยุทธศาสตร์ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ "ประเทศไทย 4.0" ของประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง อว. ที่ได้ลงนามร่วมกับทางสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการร่วมสร้างสายสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและอารยธรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผลดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ภาพ / จัดทำ : พิพัฒน์ งานสื่อสารองค์กร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://photos.google.com/share/AF1QipO7SU6BmVPXMQAhs80SUlP8TUVpisynTvFSt4rDKjuQCS8dVTi7jGg5ZNAALWaaYw?key=eGgxdUNsYzc5SERMRnJIWDhkQmJQOTY0aGlXRi13

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


72 ครั้ง