ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตักบาตรข่าวสารอาหารแห่งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตักบาตรข่าวสารอาหารแห่งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 นายภูริทัต อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567  โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 310 รูป โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติศาสนกิจและร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.803277691604879

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


27 ครั้ง