ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณ 2568

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณ 2568

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนตามมาตรา 45 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งมีผู้หาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดโดยกองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/extu6

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


64 ครั้ง