ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในโครงการจาริกธุดงค์  

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในโครงการจาริกธุดงค์  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร กว่า 500 รูป ในโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเดินทางจาริกธุดงค์มาถึงจุดหมายปลายทาง ณ วิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการดังกล่าวหวังให้พระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาและลงมือสู่การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และหลักคำสอนอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดคุณค่าแก่ตนเอง และนำไปเผยแผ่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม นำมาซึ่งความเคารพ ศรัทธา จรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนมั่นคงกับสังคมไทยตลอดไป โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ วิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                       ภาพ : เพจ สนง.ปชส.จ.พระนครศรีอยุธยา /นายเอกลักษณ์  จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.815011973764784

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


23 ครั้ง