ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

       

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัส นุชนารถ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษา "ชมรมปันยิ้ม & พลังใจ" ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาวัด เพื่อปรับปรุงทำความสะอาดศาสนสถาน และบริจาคอาหารให้สัตว์ที่ขาดแคลน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ) จังหวัดกาญจนบุรี                           

ภาพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.819767866622528

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


18 ครั้ง