ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือชุมชนหนุนรายได้สร้างอาชีพที่ยั่งยืน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือชุมชนหนุนรายได้สร้างอาชีพที่ยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตจากกล้วย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตจากกล้วย และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิษณุ เริงมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.816823773583604

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


22 ครั้ง