ราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ Dek67    

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ Dek67    

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์และกองกลาง งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ในการจัดนิทรรศการ “ธัญรัตน์นิทรรศ 66 OPEN HOUSE T.R.” เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี 

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


32 ครั้ง