ราชมงคลสุวรร ณภูมิ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานโครงการจาริกธุดงค์

ราชมงคลสุวรร ณภูมิ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานโครงการจาริกธุดงค์

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร กว่า 500 รูป ในโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ณ วัดภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ /จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


23 ครั้ง